Jämför hemförsäkring för hyresrätt

Jämför olika hemförsäkringar för hyresrätt. Här ser du vad som ingår i grundförsäkringen hos några olika svenska försäkringsbolag.

WaterCircles Moderna ICA Trygg-Hansa Hedvig Swedbank
Egendomsskydd
Flyttskydd Ingår i HemPLUS
Reseskydd
Överfallsskydd
ID-skydd - -
Webbrensning - - - - -
Privatansvar
Rättsskydd -
Krishjälp -
Allrisk lösöre Ingår i Superhem Ingår i M & L Tillägg Ingår i HemPLUS
Nyvärde elektronik Ingår i Superhem Ingår i L Ingår i Hem Plus - - Ingår i HemPLUS
Utökat reseskydd Ingår i Superhem Ingår i M & L Ingår i Rese Plus Tillägg Ingår i HemPLUS
Förlängt reseskydd Tillägg - - - - -
Golf Tillägg - - - - -
Fritidsolycksfall Tillägg - - - - -
Småbåt Tillägg - - Tillägg - Tillägg
Läs mer & få pris Läs mer & få pris Läs mer & få pris Läs mer & få pris Läs mer & få pris Läs mer & få pris

Konsumenternas.se kan du jämföra fler försäkringar hos olika försäkringsbolag.

Måste man ha hemförsäkring i hyresrätt?

Det finns inget lagkrav på hemförsäkring, men som boende i hyresrätt behöver du en hemförsäkring för din egen skull. Din hyresrättsförsäkring täcker din lösa egendom, men kan också ersätta skador på lägenheten som du själv har orsakat. Hem & Hyra har skrivit om att många bostadsbolag kräver att hyresgästerna har en hemförsäkring, och så här ser det ut i stora delar av landet.

Normalt sett är det hyresvärden som finansierar och åtgärdar skador och fel på hyresrätt, men om du själv har orsakat skador på exempelvis vitvaror eller badkar kan du behöva bekosta detta själv. Detta kan du få ersättning för med en hyresrättsförsäkring. WaterCircles är en av flera försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkring för hyresrätt, som är inbakad i den vanliga hemförsäkringen.

Som med alla försäkringar bör du också välja en hyresrättsförsäkring som täcker dina behov. Finns det vissa tilläggsförsäkringar du vill teckna? Hur stort är värdet på ditt lösöre? Hur mycket ersättning vill du ha vid akut sjukdom på resa? Dessa är frågor som du bör ta ställning till. Längre ner på sidan kan du jämföra innehållet hos olika försäkringsbolag.

Skillnad på hem- och hyresrättsförsäkring?

Din vanliga hemförsäkring räcker för hyresrätt. Till skillnad från hemförsäkring för bostadsrätt, som gör skillnad på hem- och bostadsrättsförsäkring, finns ingen skillnad på hem- och hyresrättsförsäkring.

Hemförsäkring

En hemförsäkring täcker ditt lösöre, men ger dig också ett personligt skydd vid till exempel överfall, stöld och på resande fot. Du kan själv välja om du vill addera ytterligare delar såsom allrisk, småbåtsförsäkring och nyvärde på elektronik.

Om du saknar hemförsäkring riskerar du att förlora allt du äger vid exempelvis en brand. Med en hyresrättsförsäkring ersätter försäkringsbolaget dig för de ägodelar som du har förlorat. Hur stor ersättning du får beror på din självrisk.

Hyresrättsförsäkring

En hyresrättsförsäkring skiljer sig oftast inte från din vanliga hemförsäkring. En del försäkringsbolag har särskilda hyresrättsförsäkringar, men oftast räcker det att du tecknar en vanlig hemförsäkring.

Då får du ersättning vid bland annat stöld, brand och andra skador på din egendom, men också på skador som uppstår i bostaden och som du annars skulle bli betalningsskyldig till. För att ersättning för skadar som du själv har vållat, behöver du ha tecknat en allriskförsäkring, också kallad drulleförsäkring som ett tillägg.

Inneboende

Du behöver en försäkring som inneboende, även i hyresrätt. Eftersom ni inte delar hushåll, omfattas du normalt sett inte av hyresvärdens hemförsäkring. Om du, tillsammans med några kompisar, delar bostad, eller bor i ett kollektiv, kan ni vanligtvis teckna en gemensam försäkring.

Detta går bra hos de flesta försäkringsbolag, men vissa kan kräva att ni behöver vara familjemedlemmar för att få omfattas av samma hemförsäkring. Som inneboende behöver du inte vara skriven på adressen för att kunna teckna en försäkring.

Hemförsäkring hyresrätt – pris

Det genomsnittliga priset för en hemförsäkring ligger på cirka 170 kronor per år (siffror från 2020). En hemförsäkring för hyresrätt kan kosta mellan cirka 50-300 kronor per månad, enligt jämförelsetjänsten Insplanet. Priset kan dock variera kraftigt från person till person.

Hos många försäkringsbolag kan du också få kraftigt rabatterade priser på din försäkring om du väljer att samla flera av dina försäkringar hos samma bolag. Vad priset på din försäkring blir bestäms i regel av flera olika aspekter:

  • Geografisk placering. Du får oftast betala en högre försäkringskostnad för en hyresrätt i ett statistiskt utsatt område.
  • Personer i hushållet. Ju fler personer som bor i hushållet, och som ska omfattas av försäkringen, desto dyrare.
  • Din ålder. Unga är statistisk sett högre drabbade, och får därför betala mer för sin hyresrättsförsäkring.
  • Ditt självriskbelopp. Ju högre självriskbelopp du väljer, desto mindre behöver du betala i försäkringspremie.

Andrahandsuthyrning

Många som bor på ett hyreskontrakt hyr i andra hand. Detta gäller för dig som hyr i andra hand, och för dig som hyr ut till andra.

Hemförsäkring: Hyra i andra hand

Du behöver en hemförsäkring, även om du ska hyra i andra hand. Eftersom du inte delar hushåll med din hyresvärd, behöver du teckna en egen. För att kunna få ersättning för dina ägodelar vid exempelvis brand eller stöld är det du själv, eller någon som du delar hushåll med, som behöver teckna försäkringen.

Samboende, familjemedlemmar samt boende i kollektiv kan alla stå på samma försäkring. Meddela försäkringsbolaget att försäkringen ska gälla för alla som är skrivna på adressen.

Hemförsäkring: Hyra ut i andra hand

Innan du hyr ut i andra hand behöver du kontrollera att din hemförsäkring gäller. Många försäkringsbolag kräver att du informerar dem om att det inte kommer vara du själv som bor i din hyresrätt. Försäkringen gäller även vid andrahandsuthyrning, men det är viktigt att den du hyr ut till tecknar en egen försäkring.

Om hyresgästen stjäl eller förstör grejer i bostaden kan det vara svårt att bevisa, och du riskerar att bli helt utan ersättning för sådant som normalt sett omfattas av din hemförsäkring.