Bra privata äldreboende i Uppsala

Du hittar bra privata äldreboende i Uppsala hos Förenade Care. Dessa privata äldreboenden drivs i familjeägd regi på uppdrag av Uppsala Kommun.

Sammantaget tycker vi att dessa boenden lever upp till en hög standard och därför kan du använda dem som riktmärke när du ska jämföra vårdboende i Uppsala för att hitta det som passar dig bäst.

 • Hemtrevligt privat äldreboende i Uppsala.
 • Fokus på omsorg, vänlighet och service.
 • Fin gemenskap och glädjefyllda dagar.
 • Trygg personal som uppmuntrar till aktivt liv.
Två glada damer på äldreboendet i Uppsala

Söka plats till äldreboende

Du kan söka plats till äldreboende i Uppsala Kommun via blankett eller personligt möte. Ta gärna hjälp av en närstående, men tänk på att personen behöver kunna styrka sin relation till dig. Du kan som anhörig åberopa anhörigbehörighet för att kunna hjälpa till, se konsumenternas.se. På blanketten eller vid det inbokade mötet ska vardagssituationen beskrivas och vilket stöd som önskas ska specificeras.

Ansök via blankett


1 Fyll i ansökningsblanketten

Du hittar blanketten på Uppsala.se. Här beskriver du omsorgsbehovet och hur vardagen ser ut idag.

2 Skriv ut blanketten

Skicka blanketten till:

Uppsala kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala

Ansök via besök


1 Kontakta biståndshandläggaren i Uppsala kommun

Du når handläggaren genom att ringa eller mejla:

2 Träffa handläggaren

Ni träffar handläggaren, antingen i det egna hemmet eller på kontoret, och går igenom stödbehovet.

3 Invänta beslut från biståndshandläggaren

Det brukar i normala fall ta max en vecka innan beslutet fattas.

4 Välj äldreboende

Nu är det dags att välja boende. Du får en lista av kommunen med alla äldreboenden, både privata och de som drivs kommunalt. En plats ska erbjudas omgående, men om det inte finns plats på förstahandsvalet kan ett annat boende bli aktuellt under den första tiden.

Frågor och svar om äldreboende i Uppsala Kommun

Vem har rätt till äldreboende?

Den som inte längre klarar sig i det egna hemmet trots hjälp från hemtjänst eller hemsjukvård har rätt till äldreboende i Uppsala.

För att få plats på ett vård- och omsorgsboende ska ett eller flera av dessa påståenden stämma in på den som söker:

 • Behovet av omsorg kan inte längre tillgodoses av hemtjänsten i ditt eget hem.
 • Medicinsk tillsyn behövs under fler timmar än hemsjukvården kan vara hos dig.
 • Demens eller någon annan psykisk åkomma eller oro gör personen oförmögen att hantera vardagen.
 • Du bor tillsammans med en person som har rätt till äldreboende – då har även du rätt att få en plats på boende om du vill.

Vad kostar en plats på äldreboende?

Kostnaden för en plats på äldreboende i Uppsala består av flera delar:

 • Månadshyra för ditt rum eller lägenhet. Denna hyra bestäms precis som för vanliga hyresrätter.
 • En avgift för den omsorg du behöver. Avgiften beror på din inkomst och du betalar aldrig mer än gällande maxtaxa. För närvarande 2 139 kronor i månaden. (Källa: Uppsala.se).
 • En avgift för de måltider du har. Du kan själv välja hur många gånger om dagen och vilka veckodagar du vill ha måltider. Du betalar för de måltider som beställs åt dig löpande.
 • Eventuell kostnad för förbrukningsvaror. Det kan vara husgeråd, möbler, hygienartiklar eller elförbrukning.

Kan man välja äldreboende i annan kommun?

Ja, som boende i Uppsala kan man välja ett äldreboende i en annan kommun. Bor du inte i Uppsala sedan tidigare kan du ändå få en plats här enligt lagen om valfrihetssystem. Läs lagen i sin helhet på Riksdagen.se.

Köa till äldreboende?

Det kan av naturliga anledningar vara kö till äldreboende. Du kan stå i kö på tre vårdboenden i Uppsala som mest. I väntan på en plats kan du antingen få bo kvar hemma, eller om det är akut få en tillfällig plats på korttidsboende eller i en grannkommun till exempel.

Enligt lag har alla kommuner max tre månader på sig att erbjuda en plats. Gör de inte det ska du kontakta IVO, Inspektionen för vård och omsorg och anmäla ärendet. IVO ser över det och kan bötfälla kommuner om de har missbrukat tidsfristen. Vill du kontakta IVO och överklaga ett beslut kan du via länken komma till sidan där du via blankett eller e-tjänst kan anmäla ditt ärende.

Ansöka om bostadsbidrag (pensionär)

Du kan ansöka om bostadsbidrag för pensionär om du är över 65 år och bor i Sverige. Dessa faktorer påverkar om du kan få ut bostadsbidrag och hur stor summa du har rätt till:

 • Du tar ut din allmänna- och premiepension varje månad.
 • Dina inkomster och tillgångar är under fribeloppet varje år. I dagsläget är fribeloppet för ensamstående 103 816 kr och för gifta 92 868 kr per år.
 • Du bor själv i ditt hem.
 • Du betalar mer än 4 000 kr i hyra.
 • Du har efter skatt max 14 000 kr i pension varje månad.

Har du inte tjänat ihop till en skälig pension att leva på kan du även söka äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten. Du gör ansökningarna för bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd samtidigt. Läs mer om bostadstillägg för pensionärer på Pensionsmyndigheten.