Hitta kompetent personal

När företaget växer, tillfälliga sjukskrivningar förekommer eller om någon viktig personal går på föräldraledighet behövs rekrytering. Det kan vara både tillfälligt eller för att anställa tills vidare men oavsett är det en stor fördel om den nyanställda personalen har kompetens eller relevant utbildning inom fastighetsbranschen.


Men att hitta personal som både är kunnig och har en vilja att lära sig och utvecklas tillsammans med företaget kan vara svårt. Att ta hjälp av ett rekryteringsföretag är ett sätt att få noggrant utvald komptens utan det tidskrävande arbetet som rekrytering vanligvis är.

Få hjälp med rekrytering

Här är listan över professionella bemanning- och rekryteringsföretag. De är alla aktiva inom fastighetssektorn och jobbar med allt från uthyrning av personal (på kort och lång sikt) och nyrekrytering av yrkesarbetare till headhunting av tjänstemän och chefsrekrytering.

Prowork

Prowork är ett bemanningsföretag inom bygg som specialiserar sig på att matcha rätt kandidat med rätt arbetsgivare. Prowork kan även hjälpa till med rekrytering inom fastighet. Oavsett om du söker efter en ny receptionist, administratör eller fastighetsförvaltare kan de hjälpa dig att hitta rätt kandidat!

Kom till Prowork

Level Recruitment

Att hitta rätt person för en specifik roll inom bygg- och fastighetsbranschen kan vara utmanande. Level Recruitment kan hjälpa dig att hitta den rätta kandidaten! Level Recruitments rekryteringsmetoder inkluderar intervjuer, bakgrundskontroller och kompetenstester för att säkerställa att vi hittar de bästa kandidaterna för deras kunder.

Kom till Level Recruitment

Isaksson Rekrytering & Bemanning

Isaksson Rekrytering & Bemanning är ett företag som erbjuder fullservice inom rekrytering, bemanning och interimslösningar inom just dessa områden. De är specialister inom fastighet, bygg och teknik och har ett team av erfarna rekryterare som kan matcha rätt kandidat med rätt arbetsgivare.

Kom till Isaksson Rekrytering & Bemanning

Fasticon

Fasticon är en fullservicebyrå som erbjuder bemanning, rekrytering och utbildning inom samhällsbyggnad. Genom en kompetensbaserad rekryteringsprocess och fokus på kandidaternas potential, kan de hitta den optimala matchningen för varje roll inom bygg- och fastighetsbranschen.

Kom till Fasticon

Hur går processen till?

När man väljer att samarbeta med en professionell rekryteringsbyrå inom bygg- och fastighetsbranschen går rekryteringsprocessen till på ett strukturerat och noggrant sätt. Nedan beskriver vi vad de olika stegen inkluderar. Du kan även ta del av en guide kring de olika stegen i rekryteringsprocessen hos Indeed.

1. Behovsanalys

En grundlig analys av företagets behov och krav för den specifika rollen görs för att fastställa de nödvändiga kompetenserna och erfarenheterna som krävs för att utföra jobbet.

2. Sökande

Byrån söker efter potentiella kandidater från olika källor, såsom sociala medier, jobbsajter, nätverk och interna databaser.

3. Intervjuer

Kandidaterna intervjuas noggrant för att bedöma deras arbets- och livserfarenheter, personlighet och kompetenser. Intervjuerna kan ske både personligen eller via telefon/skype.

4. Kompetenstester

Kandidaterna kan genomgå olika typer av tester för att fastställa deras kompetenser och färdigheter. Exempelvis kan det handla om tekniska tester eller personlighetstester.

5. Referenskontroller

Rekryterarna kontaktar kandidaternas referenser för att verifiera deras arbetshistorik och bedöma deras lämplighet för rollen.

6. Presentation av kandidater

Rekryteringsföretaget presenterar de bästa kandidaterna för arbetsgivaren för att säkerställa en perfekt matchning.

7. Uppföljning

Företaget följer upp med både arbetsgivaren och kandidaten efter anställningen för att säkerställa att allt går smidigt och att alla parter är nöjda.

Exempel på yrkesroller inom bygg- och fastighet

Inom bygg- och fastighetssektorn finns det en rad olika yrkesroller som spelar en viktig roll i planering, konstruktion, underhåll och förvaltning av byggnader och fastigheter. Nedan följer en beskrivning av några vanliga yrkesroller inom detta område:

1. Arkitekt

Arkitekter är ansvariga för att designa och planera byggnader och strukturer. De tar hänsyn till både estetik och funktionalitet samt övervakar projekten under byggprocessen.

2. Byggnadsingenjör

Byggnadsingenjörer är specialister på att utforma och konstruera byggnader. De ansvarar för att beräkna och planera strukturer som är stabila, hållbara och uppfyller alla tekniska krav.

3. Byggarbetare

Byggarbetare är de som utför fysiskt arbete på byggplatsen. De kan vara involverade i olika faser av byggprocessen, såsom att gräva, gjuta, montera strukturer, installera VVS-system och utföra målningsarbeten.

5. Fastighetstekniker

Fastighetstekniker ansvarar för att underhålla och reparera tekniska system i byggnader och fastigheter, till exempel el-, värme-, ventilations- och kylsystem. De utför regelbundna inspektioner och felsökning vid behov.

6. Byggprojektkoordinator

Byggprojektkoordinatorer är ansvariga för att samordna och övervaka olika aspekter av byggprojekt, inklusive logistik, kommunikation, dokumentation och resurshantering.

7. Installatör

En installatör är specialiserad inom olika områden som VVS (värme, ventilation och sanitet), elektricitet eller elteknik. De ansvarar för installation, reparation och underhåll av system och utrustning i byggnader och fastigheter.