Vad innebär rekrytering inom fastighetsbranschen?

Rekrytering inom fastighetsbranschen innebär att söka efter och anställa personal som har kunskap och erfarenhet inom bygg-, fastighets- och förvaltningsområdet. Det kan handla om allt från fastighetsskötare och förvaltare till tekniska konsulter och arkitekter. För att rekrytera rätt personal behöver företaget ha en tydlig bild av vilka kompetenser och erfarenheter som krävs för att utföra jobbet på ett effektivt sätt.

Rekrytering inom bygg- och fastighet - 4 företag

Nedan tipsar vi om fyra professionella företag som kan underlätta rekryteringsprocessen inom bygg- och fastighetsbranschen.

Prowork

Prowork är ett bemanningsföretag inom bygg som specialiserar sig på att matcha rätt kandidat med rätt arbetsgivare. Deras team av erfarna rekryterare har en djupgående förståelse för branschen och vet vilka kvaliteter som krävs för att lyckas i olika roller, från projektledare till tekniska specialister. De använder en mängd olika verktyg och metoder för att säkerställa en grundlig och objektiv rekryteringsprocess, inklusive intervjuer, bakgrundskontroller och kompetenstester. Prowork kan även hjälpa till med rekrytering inom fastighet. Oavsett om du söker efter en ny receptionist, administratör eller fastighetsförvaltare kan de hjälpa dig att hitta rätt kandidat!

Kom till Prowork

Level Recruitment

Att hitta rätt person för en specifik roll inom bygg- och fastighetsbranschen kan vara utmanande. Level Recruitment kan hjälpa dig att hitta den rätta kandidaten! Deras professionella rekryterare har gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen och vet vad som krävs för att hitta rätt kandidat för rätt befattning. De använder en kombination av metoder för att säkerställa en grundlig och objektiv rekryteringsprocess. Level Recruitments rekryteringsmetoder inkluderar intervjuer, bakgrundskontroller och kompetenstester för att säkerställa att vi hittar de bästa kandidaterna för deras kunder.

Kom till Level Recruitment

Isaksson Rekrytering & Bemanning

Isaksson Rekrytering & Bemanning är ett företag som erbjuder fullservice inom rekrytering, bemanning och interimslösningar inom just dessa områden. De är specialister inom fastighet, bygg och teknik och har ett team av erfarna rekryterare som kan matcha rätt kandidat med rätt arbetsgivare. Med en noggrann och professionell rekryteringsprocess kan Isaksson hitta rätt person för varje roll inom bygg- och fastighetsbranschen.

Kom till Isaksson Rekrytering & Bemanning

Fasticon

Fasticon är en fullservicebyrå som erbjuder bemanning, rekrytering och utbildning inom samhällsbyggnad. Deras breda kunskap om branschen och erfarna rekryterare gör att de kan matcha rätt kandidat med rätt arbetsgivare. Genom en kompetensbaserad rekryteringsprocess och fokus på kandidaternas potential, kan de hitta den optimala matchningen för varje roll inom bygg- och fastighetsbranschen. Deras flexibla konsultlösningar gör det möjligt för organisationer att lösa tillfälliga kompetensbehov, samtidigt som deras kurser och vidareutbildningar inom bygg och fastighet.

Kom till Fasticon

Hur går rekryteringsprocessen till?

När man väljer att samarbeta med en professionell rekryteringsbyrå inom bygg- och fastighetsbranschen går rekryteringsprocessen till på ett strukturerat och noggrant sätt. Nedan beskriver vi vad de olika stegen inkluderar. Du kan även ta del av en guide kring de olika stegen i rekryteringsprocessen hos Indeed.

1. Behovsanalys

En grundlig analys av företagets behov och krav för den specifika rollen görs för att fastställa de nödvändiga kompetenserna och erfarenheterna som krävs för att utföra jobbet.

2. Sökande

Rekryteringsbyrån söker efter potentiella kandidater från olika källor, såsom sociala medier, jobbsajter, nätverk och interna databaser.

3. Intervjuer

Kandidaterna intervjuas noggrant för att bedöma deras arbets- och livserfarenheter, personlighet och kompetenser. Intervjuerna kan ske både personligen eller via telefon/skype.

4. Kompetenstester

Kandidaterna kan genomgå olika typer av tester för att fastställa deras kompetenser och färdigheter. Exempelvis kan det handla om tekniska tester eller personlighetstester.

5. Referenskontroller

Rekryterarna kontaktar kandidaternas referenser för att verifiera deras arbetshistorik och bedöma deras lämplighet för rollen.

6. Presentation av kandidater

Rekryteringsföretaget presenterar de bästa kandidaterna för arbetsgivaren för att säkerställa en perfekt matchning.

7. Uppföljning

Rekryteringsföretaget följer upp med både arbetsgivaren och kandidaten efter anställningen för att säkerställa att allt går smidigt och att alla parter är nöjda.